Follow

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i 4C Group AB (publ)

22 March 2023 - 18:00

Valberedningen i 4C Group AB (publ), bestående av Erik Syrén (Hedskog Equity AB), Bengt Axelsson (Klas Lindström) och Erik Ivarsson (Aktiebolag Grenspecialisten) meddelar härmed att de kommer att föreslå följande styrelseledamöter och styrelseordförande till årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår:

  • Omval av styrelsens ordförande Andreas Hedskog, samt omval av styrelseledamöterna Christine Rankin, Louise Bagewitz, Lena Ridström, och David Lidbetter.
  • Nyval av Jörgen Ericsson som styrelseledamot.

Mats Hjerpe avböjer omval då Priveqs fonder har avyttrat sitt aktieinnehav i 4C Group AB.

Jörgen Ericsson (född 1968) har över 25 års erfarenhet i ledande positioner och som entreprenör och investerare inom mjukvaru- och data/analytics-branschen i både Sverige och USA. Hans professionella bakgrund inkluderar tjänster som Vice President på Snowflake, Senior Partner på KPMG, olika seniora positioner på Cisco Systems samt CEO på två mjukvaruföretag. Jörgen har också varit General Partner i en riskfond som investerar i skalbara tech-startups. Han har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm och studerade på MBA exchange programmet på Wharton School of the Univerity of Pennsylvania. Jörgen har lång erfarenhet av affärsutveckling, IT/tech och att skapa lönsam tillväxt. Han bidrar även med mångårig erfarenhet av att leda och utveckla en produktorganisation.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs i april 2023.

För mer information, kontakta:

Erik Syrén, Valberedningens ordförande
Telefon: +46 707 38 50 72
Email: [email protected]

Certified Adviser: FNCA Sweden AB

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
4C Group AB
4C Strategies is a leading provider of organisational readiness and military training management solutions through our Exonaut® software and advisory services....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More