Follow

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperioden

23 June 2022 - 19:30

ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) meddelar, i sin roll som Sole Global Coordinator och stabiliseringsmanager, att stabiliseringsåtgärder har utförts i 4C Group AB:s (”4C Group” eller ”Bolaget”) aktier. Stabiliseringsperioden har idag avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen kommer ej att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”), har ABGSC haft möjlighet att, i egenskap av Sole Global Coordinator och stabiliseringsmanager, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som började första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 24 maj 2022, och avslutades 30 kalenderdagar därefter. ABGSC har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktionerna har inte fått genomföras till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 35 SEK.

ABGSC har meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts avseende 1 938 916 aktier i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Stabiliseringsåtgärderna möjliggjordes genom att Priveq Investment V (A) AB och Priveq Investment V (B) AB utfärdade en övertilldelningsoption till Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet, vilken har kunnat utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, för att sälja ytterligare högst 1 938 916 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Samtliga aktier som har återköpts kommer nu att återlämnas till Priveq Investment V (A) AB och Priveq Investment V (B) AB. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq First North Premier Growth Market i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 294 71, e-post: [email protected]).

Stabiliseringsinformation
Emittent:4C Group AB (publ)
Instrument:Aktier (ISIN: SE0017936891)
Ticker:4C
Stabiliseringsmanager:ABG Sundal Collier AB
Erbjudandestorlek:12 926 112 aktier
Övertilldelningsoption:1 938 916 aktier
Erbjudandepris:35 kronor (SEK) per aktie
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittsprisValutaHandelsplats
07/06/2022377 62135,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
09/06/202225 00035,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
10/06/202250 00735,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
13/06/2022571 96835,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
14/06/202250 74735,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
15/06/202232 15135,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
16/06/2022526 03635,0034,8034,99SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
17/06/20224 20235,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
21/06/2022151 18435,0034,6034,86SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
22/06/202275 00035,0034,8035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
23/06/202275 00035,0035,0035,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
4C Group AB
4C Strategies is a leading provider of organisational readiness and military training management solutions through our Exonaut® software and advisory services....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More